Λειτουργική Αδειοδότηση 10 Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής στην επικράτεια

ΕΡΓΟ

Λειτουργική Αδειοδότηση 10 Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής στην επικράτεια 

Κ.τ.Ε.

Sarmed

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

10/2018 – 12/2022 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμβουλος Αδειοδότησης – Διαχειριστή & Διοικητική Παρακολούθηση