Λειτουργική Αδειοδότηση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στο Σχηματάρι Βοιωτίας

ΕΡΓΟ

Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στη Δυτική Ελλάδα 

Κ.τ.Ε.

Trade Logistics AE

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

04/2019 – 04/2021

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμβουλος Αδειοδότησης – Διαχειριστή & Διοικητική Παρακολούθηση