Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

ΕΡΓΟ

Κατασκευή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

Κ.τ.Ε.

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

42.000.000 € (με ΦΠΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

05/2006 – 09/2019

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Redeplan A.E. Consultants | ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. | Γ.& Γ. Πενέλης Α.Ε. |  Γ.Τριπιδάκης | Olyfor Α.Ε.