Προκαταρκτική Μελέτη Σκοπιμότητας – Οργάνωσης ΑΒΣ Οινοφύτων

ΕΡΓΟ

Προκαταρκτική Μελέτη Σκοπιμότητας – Οργάνωσης ΑΒΣ Οινοφύτων

Κ.τ.Ε.

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας – ΣΒΣΕ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

10/2013 – 12/2013

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Καταγραφή και Κατάρτιση Αδειοδοτικού Οδικού Χάρτη Επιχειρηματικού Πάρκου στα Οινόφυτα
  • Θεμελίωση Σκοπιμότητας – Χρησιμότητας Ίδρυσης Επιχειρηματικού Πάρκου
  • Διερεύνηση – Αιτιολόγηση Ειδικής Νομοθετικής Ρύθμισης
  • Κατάρτιση Σεναρίων Επενδυτικού Σχεδίου Υλοποίησης
  • Προεκτίμηση Μεγεθών Προϋπολογισμού Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
  • Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων Βιωσιμότητας Επένδυσης
  • Διερεύνηση – Καταγραφή Σεναρίων Χρονικού Προγραμματισμού Ανάπτυξης