Τεχνικές Μελέτες Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΕΡΓΟ

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για τον έλεγχο και τη διαχείριση των Τεχνικών Μελετών του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Κ.τ.Ε.

Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

≈ 16.078,68 €

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

07/2014 – 10/2014

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εκπόνηση των απαιτούμενων Τεχνικών Μελετών και στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των κτιριακών ενεργειακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
  • Σύνταξη Υπομνημάτων, Μνημονίων Συνάντησης, Τυπικών Μηνιαίων Αναφορών (παρατηρήσεις και προτάσεις επί γενομένων εργασιών,  ενεργειών, μελετών και προτάσεις για τις επόμενες ενέργειες).