Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου – Πρόγραμμα JESSICA

ΕΡΓΟ

Χρηματοδότηση Έργων Αστικής Ανάπλασης μέσω του Προγράμματος JESSICA για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Κ.τ.Ε.

Eurobank Properties Services

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

02/2012 – 12/2015

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνικός Σύμβουλος των Ταμείων Αστικής Ανάπλασης Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας για τον Έλεγχο και την Αξιολόγηση Υποβαλλόμενων Έργων & Προγραμμάτων για την Ένταξή τους στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα JESSICA.