Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αλίαρτο

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε για χρήση, στην Αλίαρτο Βοιωτίας, Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (αίθουσες διδασκαλίας, γραφειακοί χώροι, θερμοκήπιο κ.λπ.) για τη διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης νέων αγροτών, με τη συνδρομή της ReDePlan AE, η οποία εκπόνησε τις σχετικές μελέτες, αδειοδότησε το έργο και διαχειρίστηκε το σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης και επίβλεψης της κατασκευής.