Σοβαρές ενεργειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας με τη συνδρομή της ReDePlan A.E., μέσω του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”

Επιβεβαιώθηκε από το ΚΑΠΕ η επιτυχής ολοκλήρωση των Πράξεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», επί των οποίων η ReDePlan A.E. συνέδραμε στην εκπόνηση των τεχνικών μελετών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας (Δημαρχείο, Πνευματικό Κέντρο, πρώην Δημαρχείο Ν.Χαλκηδόνας, 1ο Δημοτικό και 1ο Γυμνάσιο).
Συγκεντρωτικά, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν στα επιλεγμένα κτίρια αφορούσαν σε:

 • Παρεμβάσεις Κελύφους:
  • αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες
  • τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων σταθερής κλίσης, αναλόγως με την έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία και τις συνθήκες θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων
  • αποξήλωση της υφιστάμενης μόνωσης δώματος και τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης και υγρομόνωσης δώματος (ανεστραμμένη θερμομόνωση με μονή στεγανωτική στρώση)
  • τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης
 • Παρεμβάσεις Η/Μ Εγκαταστάσεων
  • τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο
  • εγκατάσταση συστήματος BEMS για τη βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου
  • αντικατάσταση υφιστάμενης αντλίας θερμότητας κλιματισμού (ψύξης / θέρμανσης).
  • αντικατάσταση Μονάδων Ανεμιστήρα – Στοιχείου Fan Coil Units (FCU) δαπέδου με νέα FCU δαπέδου ή οροφής
  • εγκατάσταση μόνωσης σωληνώσεων κλιματισμού στα νέα δίκτυα σωληνώσεων.

Ακολουθούν χαρακτηριστικές εικόνες των ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτίρια Δημαρχείο και Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας.