Στελέχη της Re.De-Plan σε πρόγραμμα ERASMUS+ στην Ιταλία με δικαιούχο την RE-BATTERY AE.

Στελέχη της Re.De-Plan AE Consultants που ασχολούνται με την κυκλική οικονομία και την εναλλακτική διαχείριση και υποστηρίζουν επιχειρησιακά τις δραστηριότητες της RE- BATTERY AE, είχαν την ευκαιρία της συμμετοχής σε μια επιτυχημένη διαδικασία κατάρτισης σε θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που οργανώθηκε στην Ιταλία με δικαιούχο το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσσωρευτών.
Περισσότερα