Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής – Μέλος ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας

Με Κοινή Απόφαση Υπουργών συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ο Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan AE, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, συμμετέχει ως μέλος του Συμβουλίου, κομίζοντας την προσωπική και εταιρική εμπειρία του αναφορικά με τα ζητήματα επιχειρηματικής χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. Ένας διαρκής διάλογος, που ανοίγεται με την επιμελητηριακή κοινότητα υπό την ηγεσία της ΚΕΕ, αναμφίβολα θα συμβάλλει στη βελτίωση του οικονομικού χώρου της εφοδιαστικής αλυσίδας.