Συμμετοχή Re.De-Plan στο 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η Re.De-Plan AE Consultants συμμετέχει στο 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αίθουσα “Banquet” στις 30/05 – 01/06/2022. Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, ομιλητής του οποίου θα είναι και ο κ. Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan AE