Συμμετοχή στο 3ο επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Διοίκηση, Οργάνωση και Ανάπτυξη των Λιμένων”

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) AE και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) συνδιοργάνωσαν το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Διοίκηση, Οργάνωση και Ανάπτυξη των Λιμένων», στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής, στις 30-31 Μαρτίου και 1η Απριλίου 2023.

Διεθνώς, η Ναυτιλία και οι Λιμένες αλλάζουν συνεχώς και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και σύγχρονες προκλήσεις.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα ενεργειακά και θέματα, οι επενδύσεις σε υποδομές, οι απαιτήσεις για συνέργειες στον τομέα των μεταφορών, καθώς και η ανάγκη για διαρκή ετοιμότητα απέναντι σε αναδυόμενους κινδύνους και σε έκτακτες συνθήκες, δημιουργούν την απαίτηση για συνέργειες ερευνητικών και επιστημονικών φορέων με τον κλάδο της Ναυτιλίας, τους Οργανισμούς Λιμένων και τα Λιμενικά Ταμεία.

Τα παραπάνω επίκαιρα και κρίσιμα θέματα αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και εξέτασης κατά τις εργασίες του Συνεδρίου.