Συμμετοχή στο συνέδριο “Navigating the Future”

Στο συνέδριο “Navigating the Future” της T-PRESS στις 17/02/23 συζητήθηκαν από πολλαπλές σκοπιές και προσεγγίσεις τα κρίσιμα ζητήματα, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για το μέλλον του κλάδου των Logistics στην Ελλάδα. Παρακολουθήστε εδώ την συζήτηση που διεξήχθη από το πάνελ με θέμα “The Economic Development”, στο οποίο συμμετείχε για λογαριασμό της ReDePlan Consultants, ο Πρόεδρος Σωκράτης Μπαλτάς, αναφορικά με τις ανάγκες υποδομών για την ανάπτυξη και πρόοδο του κλάδου.