Συμμετοχή της Re.De-Plan AE στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics

Η Re.De-Plan A.E. ως δυναμική και αναγνωρισμένης αξίας εταιρία Τεχνικού Συμβούλου των επιχειρήσεων συμμετείχε στο 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS με τίτλο “Manage the Change” το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2016, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Ο Δ/νων Σύμβουλος της Re.De-Plan A.E. κος. Μανώλης Μπαλτάς, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, συμμετείχε ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου λαμβάνοντας τον ρόλο του ομιλητή στην ενότητα «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα». Στην παρέμβασή του ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Logistics ανέδειξε τις παραμέτρους της αδειοδότησης και της χωροθέτησης των επιχειρήσεων ως κρίσιμων παραγόντων υψηλής σπουδαιότητας για την επιτυχημένη εξέλιξη και ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με πλούσια συνεισφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Tags: