Συμμετοχή του Δ/ντος Συμβούλου της ReDePlan AE στο Θεματικό FORUM για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στο ΕΒΕΑ

Εκπρόσωποι βασικών οργανισμών όπως ΔΕΗ, ΙΕΝΕ κλπ, διάφοροι κλαδικοί σύνδεσμοι (ΕΛΕΤΑΕΝ, ΠΟΣΗΠΗΕΦ, ΕΒΙΚΕΝ, ΕΣΕΠΗΕ, ΣΕΦ), εμπειρογνώμονες και μέλη της διοίκησης του ΕΒΕΑ συγκροτούν το θεματικό Forum για την Ενέργεια και το Περιβάλλον που συνέστησε το ΕΒΕΑ. Σκοπός του θεματικού Forum είναι η διαμόρφωση θέσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ομαλή κι αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, τις επενδύσεις, τη βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η ReDePlan AE, μέλος του ΕΒΕΑ και με έντονη δραστηριότητα σε έργα περιβαλλοντικών υποδομών, εκπροσωπείται στο Forum δια του Δ/ντος Συμβούλου κ. Μανώλη Μπαλτά.

Περισσότερα εδώ >> >>