Συμβουλευτική – Advisory

Η στρατηγική οργάνωσης επενδύσεων και διαμόρφωσης του οδικού χάρτη δράσεων που αφορούν στα θέματα ανάπτυξης είναι ζήτημα υψηλής πολυπλοκότητας και αυξημένων αναγκών εξειδίκευσης, ειδικότερα στο ελληνικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από δαιδαλώδεις θεσμικές παραμέτρους. Γνωρίζοντας από τη μακρά εμπειρία των στελεχών μας και των έργων μας τη χρησιμότητα των εξιδεικευμένων συμβουλών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων παρέχουμε υποστηρικτικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής – Advisory, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσιους φορείς, ειδικά σε θέματα που αφορούν στην επιχειρηματική / επενδυτική χωροθεσία.

Με την εμπειρία των στελεχών μας λειτουργούμε συμβουλευτικά ως αποτελεσματικός τεχνικός σύμβουλος επενδύσεων και αρωγός στην κάθε τύπου ανάπτυξη, από τα αρχικά στάδια εκπόνησης προκαταρκτικών τεχνικών ελέγχων έως την ωρίμανση και κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και υλοποίηση επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της επενδυτικής συμβουλευτικής παρέχουμε:

 • Έλεγχο και Παρακολούθηση Οικοδομησιμότητας/ Βαρών Ακινήτων – Τεχνικό Έλεγχο – Due Dilligence
 • Γεωχωρική αναγνώριση χαρακτηριστικών ακινήτων
 • Εφαρμογές της Πολεοδομικής και Οικιστικής Νομοθεσίας
 • Εφαρμογές ΓΟΚ/ Δόμηση Εκτός Σχεδίου
 • Ειδικές Πολεοδομικές Εφαρμογές/ Ειδικό Καθεστώς Δόμησης
 • Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου
 • Διαχείριση Δασικού Χαρακτηρισμού (Ν. 998/1979)
 • Πράξεις Αναλογισμού – Αποζημίωση λόγω Ρυμοτομίας
 • Διαχείριση Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν. 2882/2001)
 • Μελέτες και Υπηρεσίες υπαγωγής ακινήτου σε καθεστώς Πολεοδόμησης (ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.)
 • Συνδρομή στη διαχείριση και συμβολαιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας
 • ΠΕΡΠΟ/Οργανωμένη Δόμηση/Τουριστικές Επενδύσεις
 • Συμβουλευτική και Οργάνωση Δράσεων Υποστήριξης για την Χωροθέτηση Επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων