Ενέργεια – ΑΠΕ Tag

Εκπρόσωποι βασικών οργανισμών όπως ΔΕΗ, ΙΕΝΕ κλπ, διάφοροι κλαδικοί σύνδεσμοι (ΕΛΕΤΑΕΝ, ΠΟΣΗΠΗΕΦ, ΕΒΙΚΕΝ, ΕΣΕΠΗΕ, ΣΕΦ), εμπειρογνώμονες και μέλη της διοίκησης του ΕΒΕΑ συγκροτούν το θεματικό Forum για την Ενέργεια και το Περιβάλλον που συνέστησε το ΕΒΕΑ. Σκοπός του θεματικού Forum είναι η διαμόρφωση θέσεων και...

Επιβεβαιώθηκε από το ΚΑΠΕ η επιτυχής ολοκλήρωση των Πράξεων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», επί των οποίων η ReDePlan A.E. συνέδραμε στην εκπόνηση των τεχνικών μελετών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας (Δημαρχείο, Πνευματικό...