Γεωργικά πλαστικά απόβλητα Tag

"Η χρήση των πλαστικών στον πρωτογενή τομέα, ιδίως στη γεωργία, είναι ευρύτατα διαδομένη και εκτεταμένη σε παγκόσμια κλίμακα. Υπολογίζεται ότι μόλις το 10% των πλαστικών γεωργίας ανακυκλώνεται διεθνώς. Τα πλαστικά είναι καθοριστικά στη σύγχρονη γεωργία, καθώς μέσω της χρήσης πλαστικών μεμβρανών, διχτύων και δοχείων αποθήκευσης, ουσιαστικά...