Γεωργικά πλαστικά απόβλητα Tag

Στο πλαίσιο της «2ης Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας-Forward Green», που διεξάγεται στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στις 07- 09 Μαρτίου 2024, η ReDePlan διοργανώνει τη εκδήλωση: «Εναλλακτική Διαχείριση στα νέα ρεύματα αποβλήτων οικιακών φαρμάκων, γεωργικών πλαστικών, στρωμάτων ύπνου/ Μελέτες Περιπτώσεων από τη ReDePlan», η οποία θα...

"Η χρήση των πλαστικών στον πρωτογενή τομέα, ιδίως στη γεωργία, είναι ευρύτατα διαδομένη και εκτεταμένη σε παγκόσμια κλίμακα. Υπολογίζεται ότι μόλις το 10% των πλαστικών γεωργίας ανακυκλώνεται διεθνώς. Τα πλαστικά είναι καθοριστικά στη σύγχρονη γεωργία, καθώς μέσω της χρήσης πλαστικών μεμβρανών, διχτύων και δοχείων αποθήκευσης, ουσιαστικά...