Τεχνικές και Ειδικές Μελέτες

Η τελική επιτυχία ενός έργου κρίνεται πολύ νωρίς και σε πολύ σημαντικό βαθμό από τη μελέτη του. Στη ReDePlan, μέσω ενός σταθερού, διαχρονικά επιλεγμένου δικτύου συνεργατών όλων των ειδικοτήτων είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και με τη μέγιστη επιστημονική ακρίβεια κάθε μελετητικό ζήτημα και αντικείμενο.

Προσφέρουμε υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών και ειδικών μελετών στο πλήρες φάσμα έργων και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από την μεταποίηση, τον τουρισμό, τα logistics ως τα πολεοδομικά έργα ή έργα κατοικιών όπως:

 • Κτιριακά Έργα (όλες τις ειδικότητες)
 • Συγκοινωνιακά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα
 • Πολεοδομικές – Χωροταξικές Μελέτες – Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • ΕΠΣ – ΕΣΧΑΣΕ / ΕΣΧΑΔΑ
 • Μελέτες
   • περιβαλλοντικών επιπτώσεων
   • κυκλοφοριακών επιπτώσεων
   • ενεργειακών δικτύων και τηλεφωνοδότησης
   • αστικών αναπλάσεων και σχεδίων αστικής προσβασιμότητας
   • χρονικού προγραμματισμού και τευχών δημοπράτησης
   • επιχειρησιακής έρευνας και οργάνωσης
   • εφικτότητας – σκοπιμότητας
   • οικονομικής βιωσιμότητας
   • αδειοδότησης & εγκατάστασης επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο αυτό, εκτελούμε μελέτες επικαιροποίησης και εναρμόνισης ασκώντας πάντα τους αναγκαίους ελέγχους:

 • επικαιροποίησης
 • εφαρμοσιμότητας
 • συμβατότητας
 • νομικής και κανονιστικής προσαρμογής
 • οικονομικής βελτιστοποίησης