Το 1ο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τη ReDePlan AE

Υπό την ευθύνη και εποπτεία της ReDePlan AΕ, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωροταξίας, με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, εγκρίθηκε το 1ο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Στο Πάρκο σχεδιάζεται να εγκατασταθούν ιδίως επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, χαμηλής και μέσης όχλησης, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων logistics του Αρθ.1 του Ν.4302/2014. Για την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου κύκλου οικονομικών δραστηριοτήτων στο Πάρκο έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για να στεγαστούν επιπροσθέτως και μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα ή δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων του Π.Δ. 59/2018.