Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σχεδιάζει τη νέα εποχή διαχείρισης της ΒΙΠΕ

Η νέα εποχή για τη διαχείριση της ΒΙΠΕ Ηρακλείου φέρει την υπογραφή της ReDePlan. Η μελέτη που εκπονείται από την εταιρεία μας για το Επιμελητήριο Ηρακλείου, περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης της ΒΙΠΕ συμπεριλαμβανομένης και της αυτοδιαχείρισης. Με την οργάνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της οικονομικής ζωής και της κοινωνικής ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα είναι πλέον μια νέα πραγματικότητα.

Δείτε εδώ το άρθρο στο MALEVIZIOTIS.GR