Το Ταμείο Ανάκαμψης κλειδί για τα Επιχειρηματικά Πάρκα νέας γενιάς

“Προσωπικά, μου είναι αδιανόητο να συζητάμε για προσέλκυση νέων επενδύσεων, να καλούμε διεθνείς κολοσσούς της τεχνολογίας, του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας να ‘ρθουν στην Ελλάδα να επενδύσουν, χωρίς να προβληματιζόμαστε για το που άραγε θα πάνε να κτίσουν τις εγκαταστάσεις τους. Για το λόγο αυτό, μέρος της Εθνικής Στρατηγικής πρέπει να είναι και η κατάρτιση και υλοποίηση ενός Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υποδοχέων επιχειρήσεων (ΕΠ του Ν.3982/11), εντός του άμεσα προβλεπτού χρόνου της τρέχουσας πενταετίας, με σκοπό την υποδοχή και εγκατάσταση μεγάλων επενδύσεων, χωρίς να αποκλείονται επιχειρήσεις μικρότερης κλίμακας και μεγέθους.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη χωροθέτηση της Βιομηχανίας και της Εφοδιαστικής, της ΚΕΕ είναι μια καλή αφετηρία που εδράζεται και στοχεύει στην ανάγκη φυγής  από μια εποχή μαρασμού και αέναων συγκρούσεων που μόνο στην υπανάπτυξη οδηγούν.”

Διαβάστε στη στήλη “Με άποψη” στο CAPITAL.GR το άρθρο του κ. Μ. Μπαλτά. Δείτε το άρθρο εδώ.