Υπεγράφη η Σύμβαση Δανείου JESSICA για το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων

Μια ξεχωριστή μέρα για την Re.De-Plan AE, έπειτα από χρόνια προσπαθειών. Η Re.De-Plan AE ως Τεχνικός Σύμβουλος, Μελετητής και Χρηματοδοτικός Σύμβουλος της “Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων ΑΕ”, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης φάσης του Project που αφορά στη “Μελέτη-Αδειοδότηση- Ωρίμανση και Χρηματοδότηση”. Συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια, επαγγελματισμό και εξειδίκευση, στην επόμενη και τελική φάση της κατασκευής και ολοκλήρωσης.

Δείτε αναλυτικά στο  άρθρο του Capital : www.capital.gr/story/2249407