Υπηρεσίες Κυκλικής Οικονομίας
& Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης

Η κυκλική οικονομία καθίσταται όλο και περισσότερο αναγκαία τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα στο ευρύτερο πλαίσιο των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, αυτή αποτελεί το νέο οικονομικό μοντέλο πάνω στο οποίο αργά ή γρήγορα θα κληθούμε όλοι να παράγουμε. Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση και μείωση της σπατάλης των πρώτων υλών είναι ορατή και επιβεβλημένη.

Με τη γνώση και την εμπειρία που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, αλλά και την 20ετή εμπλοκή μας με το διοικητικό γίγνεσθαι στους θεσμούς της χώρας, στη ReDePlan είμαστε σε θέση να εκπονούμε μελέτες για την ανάπτυξη Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Επίσης, συνδράμουμε αποτελεσματικά στην προσαρμογή μιας επιχείρησης, είτε τελεί υπό λειτουργία, είτε ξεκινά τώρα τη δραστηριότητά της, στις επιταγές της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης των αποβλήτων της.
Ως τεχνικοί σύμβουλοι έχουμε ήδη εκπονήσει μελέτες για τη σύσταση Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που παράγουν σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, πάντα με βάση εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας.