Όροι Χρήσης, Πολιτική Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Η Re.De-Plan AE Consultants («η Εταιρεία») φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει στοιχεία του, που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά. Ρητά αναφέρεται ότι δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή προσωπικών στοιχείων από την Εταιρεία. Παρέχεται στην Εταιρία η δυνατότητα συλλογής στοιχείων γενικότερης πληροφόρησης, όπως το όνομα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη (browser) ή η καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται την παρούσα Ιστοσελίδα για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας.
Η φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται στον επισκέπτη, συνιστά φόρμα συλλογής προσωπικών στοιχείων, μόνο έπειτα από επιλογή του επισκέπτη για λόγους απευθείας επικοινωνίας με την Εταιρεία. Η φόρμα αυτή δεν συνιστά την αποκλειστική επιλογή επικοινωνίας του επισκέπτη με την εταιρία, καθώς τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας είναι προσβάσιμα. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα στοιχεία που υποβάλλει ο επισκέπτης στην φόρμα επικοινωνίας, μόνο για δική της αποκλειστική χρήση και για την επικοινωνία μαζί του. Η Εταιρεία δεν παρέχει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους. Η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που υποβάλλουν στην φόρμα οι επισκέπτες, για εσωτερική χρήση και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην αναγνώριση των ομάδων ενδιαφερομένων και των χαρακτηριστικών που έχει η κάθε ομάδα.
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας που έχει συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ηλεκτρονικά στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr για να ζητήσει τη γνωστοποίηση των δεδομένων του, τη διόρθωση, τον περιορισμό ή διαγραφή τους.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από το οικείο Ελληνικό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η αναπαραγωγή, τμηματική ή ολική αντιγραφή τους, η επίκλησή τους και κάθε λοιπή χρήση τους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, απαγορεύεται ρητά χωρίς την πρότερη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση της Εταιρίας.
Η Εταιρεία δεν εκπροσωπεί, ούτε εγγυάται, ούτε εγκρίνει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για οποιεσδήποτε εξωτερικές ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να διασυνδέονται με την παρούσα Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε εξωτερική ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από σύνδεσμο στην παρούσα Ιστοσελίδα, είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρείας και την επισκέπτεστε με δική σας πλήρη ευθύνη.


Η Εταιρία μας έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού της Ε.Ε. 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας σύστημα διαδικασιών και μηχανισμούς τεκμηρίωσης όπως πολιτικές, οδηγίες κ.α., που καλύπτει τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και τα αποθηκεύει προς χρήση προκειμένου αυτοί να είναι αποδέκτες των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει.
Ακολουθεί η πολιτική απορρήτου της Εταιρίας μας και η πολιτική cookies για την ιστοσελίδα μας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ- GDPR)
H Εταιρία μας για την εναρμόνισή της με τον Κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ-GDPR) έχει εκδώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή της παρούσας, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016, ήτοι:
– Την αναφορά την Εταιρίας ως προς την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας:
Μπορείτε ελεύθερα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Η Εταιρία μας δε συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών σε καμία περίπτωση.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και για το σκοπό αυτό έχουμε εκδώσει ειδική πολιτική για την χρήση των cookies ακόλουθα.
Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με την πολιτική μας, κάθε επισκέπτης είναι στη διακριτική του ευχέρεια να σταματήσει την περιήγησή του.
– Την τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:
Η Εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και τα αποθηκεύει προς χρήση, χωρίς να πραγματοποιεί οιαδήποτε άλλη επεξεργασία, για δυο κατηγορίες πελατών της στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών:
Α) φυσικών προσώπων που αποτελούν απευθείας πελάτες της ή/και δυνητικοί πελάτες της
Β) φυσικών προσώπων που αποτελούν πρόσωπα επαφής των νομικών προσώπων – πελατών της.
Επίσης έχει στη διάθεσή της δεδομένα των φυσικών προσώπων που αποτελούν:
• το στελεχιακό της δυναμικό,
• τους εξωτερικούς συνεργάτες της (προμηθευτές, υπεργολάβοι)
Ο χειρισμός και η μέθοδος αποθήκευσης και τήρησης των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσα από οριοθετημένες διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων εναρμόνισης με τον Κανονισμό GDPR.
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται πάντα με τη σύμφωνη συγκατάθεσή σας.
Η Εταιρία μας δεν μεταβιβάζει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.
Επίσης δεν τηρεί προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στις ειδικές κατηγορίες των ευαίσθητων.
Επίσης ρητά αναφέρουμε ότι για τους πελάτες μας (αποδέκτες των υπηρεσιών μας) που είναι νομικά πρόσωπα, τηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο των προσώπων που μας έχουν δοθεί από αυτά και μόνο για λόγους διαχείρισης της συνεργασίας μας.
Οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας μπορούν να επικοινωνήσουν με το κεντρικό μας email και να ενημερωθούν είτε για τα δικά τους προσωπικά δεδομένα που τηρούμε, είτε για τον τρόπο τήρησής τους (email επικοινωνίας: info@redeplan.gr)
– Το διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών μας. Για το σκοπό αυτό μας έχουν χορηγηθεί τα δεδομένα σας.
Σε περίπτωση που μας έχουν χορηγηθεί από πλευράς σας τα δεδομένα, για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων, τότε τα δεδομένα σας θα τηρηθούν από πλευράς μας μέχρι την απόφασή σας να διαγραφείτε από τη λίστα μας.
Τα δεδομένα έχουν χορηγηθεί σε εμάς με πλήρη γνώση σας, αφού έχετε συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr να ζητήσετε τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας όπως επίσης και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
– Την εφαρμογή και επικοινωνία μέσω ενημερωτικών δελτίων (Newsletters)
Η Εταιρία μας σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί επικοινωνία μέσω ενημερωτικών δελτίων με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών της. Αποδέκτες της επικοινωνίας αυτής είναι το υφιστάμενο πελατολόγιό μας, ή δυνητικό πελατολόγιο που έχει επικοινωνήσει μαζί μας σε προγενέστερο στάδιο, μας έχει δώσει με τη συγκατάθεσή του τον τρόπο επικοινωνίας και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Η Εταιρία μας έχει το δικαίωμα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει παραλήπτη των ενημερωτικών μας σημειωμάτων όπως επίσης και ο παραλήπτης έχει δικαίωμα να διαγραφεί από την αποστολή τους, μέσω της ιστοσελίδας μας, ή δικής του επιστολής επικοινωνίας.
Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email επικοινωνίας: info@redeplan.gr.
– Την επικοινωνία μας μέσω ειδικής φόρμας
Η Εταιρία μας στην ιστοσελίδα της έχει ειδική φόρμα επικοινωνίας στην οποία μπορείτε να αποστείλετε το μήνυμά σας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει. Η διαχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών πραγματοποιούνται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας μας για την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στο email επικοινωνίας info@redeplan.gr.
Η υποβολή της επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας της ιστοσελίδας μας ουσιαστικά σημαίνει την αποδοχή του τρόπου διαχείρισης των δεδομένων σας και τη διαχείριση αυτών από πλευράς μας.
– Τη διαχείριση των IP Addresses
Η Εταιρία μας δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ένας υπολογιστής έχει προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια στην ιστοσελίδα.
Παράλληλα επισημαίνουμε ότι δε διαθέτουμε μηχανισμό με βάση τον οποίο ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται να ζητά άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας.
– Την ενσωμάτωση υπερσυνδέσεων
Η ιστοσελίδα μας μέσω τη χρήσης των σχετικών συνδέσμων, είναι δυνατό να σας μεταφέρει σε άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητάς μας και πάντα με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωσή σας για θέματα σχετικά με το ενδιαφέρον σας.
Η μεταφορά σας μέσω των συνδέσμων αυτών σε λοιπές ιστοσελίδες, δε σημαίνουν τη διασύνδεση της Εταιρίας με αυτές, ούτε την υιοθέτηση των όσων αναφέρονται στις ιστοσελίδες.
– Την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρία μας τηρεί διαδικασίες για την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων σας και εφαρμόζει μηχανισμούς που αποτρέπουν υποκλοπές δεδομένων. Για τυχόν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και πιθανή εμφάνιση κακόβουλου λογισμικού καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για επίλυση σε άμεσο χρόνο.
Η παρούσα πολιτική έχει έναρξη εφαρμογής από Ιούνιο 2018. Η παρούσα πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί όποτε η Διοίκηση της Εταιρίας το κρίνει σκόπιμο.

Πολιτική cookies

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας της, χρησιμοποιεί «cookies».
Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.
Χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνεται η πρόσβασή σας και η καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αλλά και για να διαπιστώσουμε πως η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιείται από τους χρήστες.
Τα εν λόγω αρχεία διαγράφονται μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ενώ επισημαίνεται ότι δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες που δύναται να ταυτοποιήσουν το φυσικό πρόσωπο που επισκέφθηκε την ιστοσελίδα μας.
Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορείτε να ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα.
Τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα αναγκαία για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, ενώ χρησιμοποιούμε cookies για τη μέτρηση των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας.
Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τον έλεγχο της ανάλυσης συμπεριφοράς χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου από τους μας.
Δεν χρησιμοποιούμε επαναληπτικό marketing της Google για να ερχόμαστε σε επαφή με χρήστες / επισκέπτες που έχουν ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπό μας τις τελευταίες 30 ημέρες.
Δεν χρησιμοποιούμε Google Tag Manager (ετικέτες Google) για να παρακολουθήσουμε την επισκεψιμότητά μας και για να δοκιμάζουμε νέες λειτουργίες για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στον διαδικτυακό μας τόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Για την Google στο http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να τα διαγράψετε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας.
Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε περιηγητή (Browser):
Mozilla: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Safari: https://support.apple.com/el-gr/HT201265
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.51/el/cookies.html
Μάθετε περισσότερα για τα cookies – http://www.aboutcookies.org